Mikroorganismer

MikroorganismerNaturliga mikroorganismer och enzymer
Varje stam av mikroorganismer är mycket specialiserade och är designade till att bryta ner en specifik typ av organiskt material.

Därför blir NATUR-ligt RENT Biologisk luktsanerare mycket effektiv då den innehåller hela 5 olika stammar.

Detta säkrar nerbrytning av alla normalt förekommande organiska material som orsakar dålig lukt.

Mikroorganismerna delar sig ca var 20:e minut och därför går processen hela tiden snabbare och snabbare tills allt organiskt material är nerbrutet.

Mikroorganismerna lever av det organiska materialet genom penetrering som möjliggörs av de enzymer som produceras under reproduktionen.

När det inte längre finns mera organiskt material finns inte mera mat till mikroorganismerna och därför dör de efter att ha

fullgjort jobbet med att ta bort källan till den dåliga lukten.

Det är precis det som händer runt om oss hela tiden.

Skillnaden är att vi har valt ut just de naturliga mikroorganismer som vill äta upp det organiska material vi önskar att bryta ner

och får en restprodukt som är koldioxid och vatten istället för att det under den naturliga nedbrytningsprocessen bildas obehagliga luktämnen.